يكشنبه  29/07/1397
English / Turkish / فارسی

محصولات > POS فروشگاهی             

مدل: RD101
بزرگنمایی تصویر
مشخصات دستگاه
مدل RD101
ابعاد کشو 420mm x 90mm x 445mm (WxHxD)

قابلیت های دستگاه
 4 خانه اسکناس با 5 مقسم و 5 خانه جهت سکه