جمعه  28/10/1397
English / Turkish / فارسیترازو
ترازو با چاپگر
P1230
P1210
6700
6700Plus
ترازو با چاپگر لیبل
RS5000L
ترازو دیجیتالی
1204
W1204
1240
5600
POS فروشگاهی
RP1501
RP1502
صندوق فروشگاهی
RC6000
RC7000
چاپگر حرارتی
چاپگر خارجی
RP501
RP502
RP801
چاپگر داخلی
RP100
RP201
RP202
RP300
چاپگر لیبل
RP601
بارکدخوان
بارکدخوان لیزری
RB200
RB201
RB202
بارکدخوان بی‌سیم لیزری
RB600
کشوی پول
RD101
RD102